Johan Gustaf Simson (1756-1787)

Un Duos a Violon & Violoncelle Composées par Joh: Gus: Simson — Sonata I

1. Allegro
2. Adagio

  • Tillkomstår: 1781?
  • Verktyp: Stråkduo
  • Speltid: Ca. 10-15 min

Instrumentering (besättning)

Violin och Violoncell

Exempel på tryckta utgåvor

Warner/Chappell Music Scandinavia 1998, artikelnummer 1800003, ed. Bernt Malmros.

Notmaterial/stämmor återfinns

Statens musik- och teaterbibliotek

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Nordins samling

Litteraturhänvisning

Bernt Malmros' förord till utgåvan 1998.

Beskrivning av verket

Sonata I:
1. Allegro D-dur alla breve /:22 takter :/1 takt, /:38 takter:/, totalt 61 takter.
2. Adagio d-moll alla breve /:31 takter://:34 takter:/, totalt 66 takter.