• Tillkomstår: Ca 1810-1820
  • Verktyp: Röst och piano
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

Ingår i "Svensk Sång. Gammalt och nytt af svenska tonsättare, under redaktion af Karl Valentin", II, s. 96-97. Ljus' förlag, Stockholm, 1901. Valentin meddelar att stycket "Har ej varit tryckt förut".

Notmaterial/stämmor återfinns

Musik- och teaterbiblioteket

Beskrivning av verket

Andantino Ess-dur 3/8, 2 takter, /:25 takter:/, totalt 27 takter


Libretto/text

Damon och Phyllis

DAMON

Du kysser jämt din lilla hund.
Hvarför? Det vill jag veta.
Kan ej en liten herdes mund
till kyssar mer dig reta?

PHYLLIS

Visst bör en liten herdes mund
till kyssar mycket reta,
men trogen vara som en hund,
månn herdar däraf veta?