• Tillkomstår: Ca 1810-1820
  • Verktyp: Röst och piano
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

Ingår i "Svensk Sång. Gammalt och nytt af svenska tonsättare, under redaktion af Karl Valentin", II, s. 94-95. Ljus' förlag, Stockholm, 1901. Valentin meddelar att stycket "Har ej varit tryckt förut".

Notmaterial/stämmor återfinns

Musik- och teaterbiblioteket

Beskrivning av verket

Moderato B-dur 6/8, 1 takt, /:18 takter:/, 1 takt, totalt 20 takter


Libretto/text

Vaggsång

Sof i ro du lilla,
sof på mammas arm.
Slumra in så stilla
mot din mammas barm.

Intet buller skall dig väcka,
ingen oro dig förskräcka.
Sof i ro du lilla
undan världens villa,
bryderi och larm.

Lyckligt lång är ännu färden
fram till sorgerna i världen.
Sof i ro du lilla
undan världens villa,
bryderi och larm.