• Tillkomstår: Före 1825, enl. Valentin
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Ej angiven
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

Ingår i "Svensk Sång. Gammalt och nytt af svenska tonsättare, under redaktion af Karl Valentin,", s. 71-72. Ljus' förlag, Stockholm, 1900. Valentin meddelar dels, att sången "Har ej varit tryckt förut", dels att den är komponerad före 1825.

Notmaterial/stämmor återfinns

Musik- och teaterbiblioteket

Beskrivning av verket

Andantino B-dur 2/4, /:16 takter:/, 3 takter, totalt 19 takter


Libretto/text

Till en ung flicka

Flicka, se lifvet likt bäcken förrinner,
blommar som rosen och ler och försvinner.
Våren församlar de unga behag.
Gläds med de leende, gläd dig idag!

Vårda i hoppet för tider som komma,
bladen af lifvets förgängliga blomma!
Vishetens frukt af den vissnande tag!
Gläd dig åt frukten, o gläd dig i dag!