• Tillkomstår: Före 1840, enl. Valentin
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Ej angiven
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

Ingår i "Svensk Sång. Gammalt och nytt af svenska tonsättare, under redaktion af Karl Valentin", s. 69-70. Ljus' förlag, Stockholm, 1900. Valentin meddelar dels, att sången "Har ej varit tryckt förut", dels att den är komponerad före 1840.

Notmaterial/stämmor återfinns

Musik- och teaterbiblioteket

Beskrivning av verket

Andantino G-dur 2/4, 23 takter


Libretto/text

Till Chloë

Dig med suckar blott jag nämnde,
dig mitt rädda öga fann.
Ömma Chloë, närmre kommo
våra hjärtan till hvarann.

Snart också mitt namn du nämnde,
i din blick jag hoppet fann.
Ömma Chloë, närmre kommo
våra läppar till hvarann.

O, hvad ren, hvad himmelsk känsla,
då jag trycka fick din mund!
Kärlekslåga själen tände,
evigt, sällt blef vårt förbund.