• Tillkomstår: 1949
  • Verktyp: Stråkkvartett
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

Mazerska sällskapets notbibliotek, handskrift, katalogpost 567.

Beskrivning av verket

Allegro C-dur 4/4, 34 takter


Verkkommentar

En miniatyr som spelades på Mazerska sällskapets julfest 1949, enligt påskrift på partituret. Det torde i så fall vara den 16 december 1949. Ingen notering i Mazerska sällskapets liggare, den s.k. spelboken, om detta dock.