Sam Rydberg (1885−1956)

Ikaros

  • Tillkomstår: Tillkomstår okänt
  • Verktyp: Orkesterverk i en sats
  • Arrangemang/bearbetning: Anpassad för modern blåsorkestersättning av Gunnar Medberg (1980)
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Instrumentering (besättning)

Rydbergs originalsättning:
2*.0.4*.0 / 4.5**.3.2 / 2 tenor, bar / perc, glsp
(picc, e-flat clar, e-flat corn, b-flat corn)

Gunnar Medbergs arrangemang:
3*.2.6***.2 / 2 a-sax, t-sax, b-sax / 4.6****.3.2 / 2 tenor, bar / perc, glsp, db
(picc, e-flat clar, alto clar, bass clar, e-flat corn, 2 b-flat corn)

  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Autograf ej känd
    Äldre handskrivna notblad finns hos Arméns musikkår, Försvarsmusiken, Stockholm. Troligen avskrift av autograf.
    Även Medbergs arrangemang finns hos Arméns musikkår.

Beskrivning av verket

Marsch, Ess-dur, alla breve
Trio, Ass-dur, alla breve