• Tillkomstår: Tillkomstår okänt
  • Verktyp: Orkesterverk i en sats
  • Arrangemang/bearbetning: Anpassad för modern blåsorkestersättning av Gunnar Medberg (1980)
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Instrumentering (besättning)

Rydbergs originalsättning:
2*.0.4*.0 / 4.5**.3.2 / 2 tenor, bar / perc, glsp
(picc, E-flat clar, E-flat corn, B-flat corn)

Gunnar Medbergs arrangemang:
3*.2.6***.2 / 2 a-sax, t-sax, b-sax / 4.6****.3.2 / 2 tenor, bar / perc, glsp, db
(picc, E-flat clar, alto clar, bass clar, E-flat corn, 2 B-flat corn)

  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Autograf ej känd
    Äldre handskrivna notblad finns hos Arméns musikkår, Försvarsmusiken, Stockholm. Troligen avskrift av autograf.
    Även Medbergs arrangemang finns hos Arméns musikkår.

Beskrivning av verket

Marsch: Ess-dur alla breve
Trio: Ass-dur alla breve