Sam Rydberg (1885−1956)

"Den Svenska Underofficeren." Marsch. (Den svenska underofficeren)

  • Tillkomstår: 1916
  • Verktyp: Orkesterverk i en sats
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Instrumentering (besättning)

2*.0.4*.0 / 4.6**.3.2 / 2 tenor, bar / perc
(picc, e-flat clar, e-flat corn, b-flat corn)

  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Autograf ej känd
    Äldre handskrivna notblad med signatur "H. Lundborg. Kungsängen" finns hos Arméns musikkår, Försvarsmusiken, Stockholm. Troligen avskrift av autograf

Beskrivning av verket

Marsch, Bess-dur, alla breve,
Trio, Ess-dur, alla breve


Verkkommentar

"Belönad med högsta pris vid Svenska Und.Offic.Marschkompositionstävlan 1916"