Sam Rydberg (1885−1956)

Italia
Konsertmarsch nr 2

Skriv ut
  • Tillkomstår: Tidigast funna notering av uppförande: "Allan Höglund d. 8.7. 1931 Tanto lunden" Svea Livgardes musikkårs notarkiv, Hasselbacksrepertoaren, Horn 1
  • Verktyp: Orkesterverk i en sats
  • Arrangemang/bearbetning: Anpassad för modern blåsorkestersättning av Gunnar Medberg
  • Speltid: Ca. 5-10 min

Instrumentering (besättning)

Rydbergs originalsättning: 2*.0.4*.0 / 4.5**.3.2 / 2 tenor, bar / perc
(picc, E-flat clar, E-flat corn, B-flat corn)
Gunnar Medbergs arrangemang: 3*.2.6***.2 / 2 a-sax, t-sax, b-sax / 4.7****.3.2 / 2 tenor, bar / 4 perc, db
(picc, E-flat clar, alto clar, bass clar, E-flat corn, 3 B-flat corn)

Exempel på tryckta utgåvor

Gunnar Medbergs version, stämmor utskrivna av signaturen T.G. (Torsten Grenefors, Borås)
Birger Jarls version, utgiven av Molenaar Edition

  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Autograf ej känd
    Trolig avskrift av autograf finns i Hasselbacksrepertoaren, Svea Livgardes musikkårs notarkiv, Försvarsmusiken, Stockholm

Beskrivning av verket

t=126 B-dur 2/4
Trio: molto ritenuto rallentando Ess-dur 2/4