• Tillkomstår: "30/10 78"
  • Verktyp: Piano
  • Speltid: 1 min
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Västmanlands läns museum, i ett album med titeln: Samling af Smärre Compositioner för Pianoforte, 3dje Bandet

Beskrivning av verket

Grave, ma non troppo lento d-moll 4/4 (C), 36 takter