Rudolf Gagge (1834−1912)

Preludium [Ass-dur]

Skriv ut
  • Tillkomstår: "19/4 1863"
  • Verktyp: Piano
  • Speltid: Ca. 1-5 min
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Västmanlands läns museum, i ett album med titeln: Samling af Smärre Compositioner för Pianoforte, 2dra Bandet

Beskrivning av verket

Allegro, ma non tanto Ass-dur 3/4, 16 takter, H-dur, 20 takter, Ass-dur, 28 takter, totalt 64 takter