Rudolf Gagge (1834−1912)

Capriccio scherzando

Skriv ut
  • Tillkomstår: "Mars 1860"
  • Verktyp: Piano
  • Speltid: Ca. 1-5 min
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Västmanlands läns museum, i ett album med titeln: Samling af Smärre Compositioner för Pianoforte, 2dra Bandet

Beskrivning av verket

Allegretto A-dur 3/8, 24 takter, Più moto a-moll, 24 takter, Tempo 1mo A-dur, 24 takter, totalt 72 takter