Caroline Ridderstolpe (1793−1878)

Dufvoposten ur Åtta Sånger för Piano-Forte med Svensk och Tysk text

Skriv ut
  • Tillkomstår: tryckår 1848
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: "Ord af C. V. Böttiger" [dikten ingår i Carl Wilhelm Böttigers Samlade skrifter. Andra bandet (Stockholm 1857)]
  • Dedikation: "Högvalborna [sic; Högvälborna] Friherinnan Aurore Braunerhjelm tillegnad af Caroline Ridderstolpe" (enligt nottrycket)
  • Speltid: 4 min

Exempel på tryckta utgåvor

A. J. Salmson, Stockholm

Beskrivning av verket

Scherzando Ass-dur 2/4


Verkkommentar

Samlingen innehåller:
De tvenne källorna
Längtan
Naturbetraktaren (ur "Främlingarne")
Nichts und Etwas
Suleika
Dufvoposten
Dig! / Dir!
Den tiggande Modren [sic] / Das Bettelweib

Se vidare separat registrering av respektive sång


Libretto/text

[1.] Ila snabb på silfverklara vingar
Till den hulda som dig väntar öm!

[2.] Skynda, skynda! Inom få minuter
Har hon kärleksordet tecknadt nyss

[3.] Morgonglad, som du, är hennes panna,
Oskuldshvit som du är hennes själ

[4.] Den som en gång så i molnen finge
Söka upp sin kärleks ljufva svar