Caroline Ridderstolpe (1793−1878)

Naturbetraktaren ur Åtta Sånger för Piano-Forte med Svensk och Tysk text

Skriv ut
  • Tillkomstår: tryckår 1848
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: [möjligen Sofia Ahlbom, vars 'Främlingarne' trycktes 1837]
  • Dedikation: "Högvalborna [sic; Högvälborna] Friherinnan Aurore Braunerhjelm tillegnad af Caroline Ridderstolpe" (enligt nottrycket)
  • Speltid: 4 min

Exempel på tryckta utgåvor

A. J. Salmson, Stockholm

Beskrivning av verket

Legato Ass-dur 4/4 (C)


Verkkommentar

Samlingen innehåller:
De tvenne källorna
Längtan
Naturbetraktaren (ur "Främlingarne")
Nichts und Etwas
Suleika
Dufvoposten
Dig! / Dir!
Den tiggande Modren [sic] / Das Bettelweib

Se vidare separat registrering av respektive sång


Libretto/text

[1.] Hur högt naturens hjerta [sic] slår!
dess hjerta vill jag lyssna till 

[2.] Hur ljuft naturens hjerta slår!
mitt eget slute sig dertill!

[3.] Hur gladt naturens hjerta slår!
begärligt lyssnar jag dertill

[4.] Hur ömt naturens hjerta slår!
Ditt hjerta vill jag lyssna till