Frans Carl Preumayr (1782-1853)

Fagottist, militärmusikledare och tonsättare. Född 1782 i Ehrenbreitstein (en fästning invid Koblenz), död 1853 i Stockholm. Svärson till Bernhard Crusell. Förste fagottist i Kungl. Hovkapellet 1811-1835. Ledare för Första livgrenadjärregementets och Svea Livgardes musikkår 1814-1819, även för Upplands dragonregemente och Kalmar regemente 1826-1849. Ledde 1832-1853 Par Bricoles kör.

Franz Preumayr invaldes som associé nr 13 i Kungl. Musikaliska akademien den 11/12 1819, invaldes som ledamot nr 252 den 30/11 1827.

Bibliografi

Baeckström, F O: Minnes-tal hållne uti Frimurareordens stora landtloge i Stockholm. Stockholm (1855)
Bulletin. 9 (från Svenskt musikhistoriskt arkiv). Nyförvärv till arkiv, bibliotek, museer. Das Reisejournal F.C. Preumayrs. Stockholm (1973)
Karle, Gunhild
: Kungl. Hovkapellet i Stockholm och dess musiker 1772-1818. Uppsala (2001)
Nisser, Carl: Svensk Instrumentalkomposition 1770-1830, Nominalkatalog. Stockholm (1943)
Rudelius, Folke (1995). Musikdirektörer 1798-1927, i Kalmar regementes personhistoria 1623-1927. D. 2. Norrköping (1995) S. 529-547
Åkerberg, Erik: Musiklifvet inom Par Bricole 1779-1890: biografiska skizzer och anteckningar. Stockholm (1910)

Källor

Kungl. Biblioteket

Verköversikt

Pianoverk. Vissa arrangemang av svärfadern Crusells verk.


Verk av Frans Carl Preumayr

Det finns inga verk av tonsättaren registrerade