Christopher [Christoffer] Pihlman (1748-1780)

Cellist i Kungl. Hovkapellet. Nämnd i Carl Nissers Svensk Instrumentalkomposition 1770-1830, Nominalkatalog, Stockholm 1943.

Under uppbyggnad

Bibliografi

Nisser, Carl: Svensk Instrumentalkomposition 1770-1830, Nominalkatalog (Stockholm, 1943)

Verköversikt

Pianoverk


Verk av Christopher [Christoffer] Pihlman

Det finns inga verk av tonsättaren registrerade