Wilhelm Peterson-Berger (1867−1942)

20 [Tjugo] Jämt-polskor för violin. Samlade af S. Sahlin. Satta för två violiner af W. Peterson-Berger. Spelade af Lapp-Nils

  • Tillkomstår: 1902 (enligt Henrik Karlssons verkförteckning, 2004)
  • Verktyp: Stråkduo
  • Speltid: Ca. 10-15 min

Exempel på tryckta utgåvor

Abraham Lundquists Musikförlag, Ed. nr. 3474

Beskrivning av verket

(Tempobeteckning saknas för samtliga stycken;gemensam taktart är 3/4)
1. G-dur
2. C-dur
3. g-moll
4. d-moll
5. c-moll
6. d-moll
7. A-dur
8. A-dur
9. D-dur
10. G-dur
11. e-moll
12. G-dur
13. D-dur
14. C-dur
15. C-dur
16. A-dur
17. D-dur
18. C-dur
19. d-moll
20. D-dur