Wilhelm Peterson-Berger (1867−1942)

Lyrisk sång

  • Tillkomstår: Änge, februari 1895 (enligt Henrik Karlssons verkförteckning, 2004)
  • Verktyp: Violin och piano
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Notmaterial/stämmor återfinns

Verket finns hos Musik- och teaterbiblioteket (i manuskript av Telemak Fredbärj)

Beskrivning av verket

Tempo moderato ma con passione D-dur 3/4


Verkkommentar

Samma melodi som Lars och Elins kärlekssång i "Domedagsprofeterna", Akt III (enligt Henrik Karlssons verkförteckning, 2004)