Wilhelm Peterson-Berger (1867−1942)

Cantilena (ur Suite méridionale [Suite méridional, sic]; även kallad Spansk serenad)

  • Tillkomstår: 1888 (enligt Henrik Karlssons verkförteckning, 2004)
  • Verktyp: Violin och piano
  • Dedikation: Till Johan Tirén (enligt Henrik Karlssons verkförteckning, 2004)
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Notmaterial/stämmor återfinns

Verket finns hos Musik- och teaterbiblioteket (i manuskript av Telemak Fredbärj)

Beskrivning av verket

Andante Ess-dur 2/4


Verkkommentar

Cantilena var planerad som nr 2 i en "Suite méridionale" [även kallad "Spansk serenad"] (nr 1 = Bolero, nr 3 = Tarantella, till vilken det endast finns en violinstämma i autograf hos Musik- och teaterbiblioteket) [enligt Henrik Karlssons verkförteckning, 2004)]