Wilhelm Peterson-Berger (1867−1942)

Bolero (ur Suite méridionale [Suite méridional, sic]; även kallad Spansk serenad)

  • Tillkomstår: 1890 (enligt blyertsanteckning på den ofullständiga autografen, på manuskript till den separata violinstämman står 1888)
  • Verktyp: Violin och piano
  • Dedikation: Till Johan Tirén (enligt Henrik Karlssons verkförteckning, 2004)
  • Speltid: Ca. 1-5 min
  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Z/Sv (autografen hos Musik- och teaterbiblioteket är ofullständig; i deras samlingar finns även en fullständig version [som nr 1 i "Suite mériodonale"] i manuskript av Telemak Fredbärj)

Beskrivning av verket

Moderato g-moll 3/4


Verkkommentar

Bolero var planerad som nr 1 i en "Suite méridionale" [även kallad "Spansk serenad"] (nr 2 = Cantilena, nr 3 = Tarantella, till vilken det endast finns en violinstämma i autograf hos Musik- och teaterbiblioteket) [enligt Henrik Karlssons verkförteckning, 2004)]