Wilhelm Peterson-Berger (1867−1942)

Kompankörer. Julia Djuplin

  • Tillkomstår: November 1924? (dateringen är överstruken med blyerts i autografen)
  • Verktyp: Manskör a cappella
  • Textförfattare: Erik Axel Karlfeldt
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Soloröster/kör

T.T.B.B.

Exempel på tryckta utgåvor

Abraham Lundquists Musikförlag, Ed. nr. 5216 (Abraham Lundquists Kvartettbibliotek No: 53 Kompankörer)

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Z/Sv Autografen innehåller även"Adrian Brushane" och "En gammal man". (Peterson-Berger har felaktigt angivit på autografen att diktsamlingen är "Flora och Pomona", 1906)

Litteraturhänvisning

Ur "Flora och Bellona" (1918)

Beskrivning av verket

(Tempoangivelse saknas) G-dur (3/4)


Verkkommentar

Påskrift på autografen: "Motto: Krylboms violin"


Libretto/text

På Larsmässbal med glans och ståt