Wilhelm Peterson-Berger (1867−1942)

Kompankörer. Adrian Brushane

  • Tillkomstår: Juli 1924? (dateringen är överstruken med blyerts i autografen)
  • Verktyp: Manskör a cappella
  • Textförfattare: Erik Axel Karlfeldt
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Soloröster/kör

T.T.B.B.

Exempel på tryckta utgåvor

Abraham Lundquists Musikförlag, Ed. nr. 5214 (Abraham Lundquists Kvartettbibliotek No: 51 Kompankörer)

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Z/Sv Autografen innehåller även "En gammal man" och "Julia Djuplin". (Peterson-Berger har felaktigt angivit på autografen att diktsamlingen är "Flora och Pomona", 1906)

Litteraturhänvisning

Ur "Flora och Bellona" (1918)

Beskrivning av verket

Alla marcia D-dur 4/4 (C)


Verkkommentar

Påskrift på autografen: "Motto: Krylboms violin"


Libretto/text

1. Träd in, du bålde kavaljer
2. Du riddare av ris och ros