Wilhelm Peterson-Berger (1867−1942)

Fyrstämmiga Sånger för Mansröster. 4. Hymn ("Himlars rymd sin konung ärar")

  • Tillkomstår: Troligen 1895-96 (enligt Henrik Karlssons verkförteckning, 2004)
  • Verktyp: Manskör a cappella
  • Textförfattare: J. L. Runeberg [Johan Ludvig] (”Den 19 Kon. Dav. Ps.”, 1857 enligt Henrik Karlssons verkförteckning, 2004)
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Soloröster/kör

T.T.B.B.

Exempel på tryckta utgåvor

• Abraham Lundquists Musikförlag, Ed. nr. 3169
(I utgåvan ingår 1. Balder är fallen, 2. Vildrosor, 3. Hvarje själ, som längtan bränner, 4. Hymn, 5. Och minns du hvad du lofvade)
• Sångerna ingår även i "Manskören. En samling körer och kvartetter för mansröster enligt uppdrag af förbundsstyrelsen för Sveriges K. F. U. M. Samlade och utgifna Hugo Lindqvist kantor i Maria kyrka, sånganförare i K. F. U. M. i Stockholm", Abraham Lundquists Musikförlag, 1897.
• Nr 4 "Hymn" finns också som särtryck: Abraham Lundquists Musikförlag, Ed. nr. 5241 (Abraham Lundquists Kvartettbibliotek. Sånger för mansröster nr 54)
• Manskören. En samling Körer och Kvartetter för Mansröster enligt uppdrag af Förbundsstyrelsen för Sveriges K. F. U. M. samlade och utgifna af Hugo Lindqvist Kantor i Maria Kyrka, Sånganförare i K. F. U. M. i Stockholm, Femte upplagan, Abr. Lundquists Musikförlag, Abr. L. 3531

Beskrivning av verket

Andante maestoso Dess-dur 4/4 (C)


Verkkommentar

Sången finns även i sättning för blandad kör a cappella (S.A.T.B.). Se vidare separat registrering av den versionen.


Libretto/text

Himlars rymd sin konung ärar