Wilhelm Peterson-Berger (1867−1942)

Bröllopsmarsch

  • Tillkomstår: Umeå september 1894
  • Verktyp: Piano
  • Uruppförande: Burträsks kyrka 26 september 1894 (enligt brev som bifogats autografen)
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

Abraham Lundquists Musikförlag, Ed. nr. 5711

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Z/Sv

Beskrivning av verket

Maestoso C-dur 4/4 (C)


Verkkommentar

"Wilhelm Peterson-Berger Sällskapet har av fru Bibbi Bergholtz, Örebro, som gåva emottagit bif. Bröllopsmarsch, komponerad av Peterson-Berger till hennes farföräldrars bröllop i Burträsks kyrka den 26 september 1894." (ur brev från Arne Aulin 5 november 1979)