Wilhelm Peterson-Berger (1867−1942)

Svensk frihetssång

 • Tillkomstår: Troligen 1903 (enligt Henrik Karlssons verkförteckning, 2004)
 • Verktyp: Röst och piano
 • Textförfattare: Efter biskop Thomas av Strängnäs; påskrift på autografen:
  "(Texten är en af musikaliska och ideella skäl utförd variant af 'biskop Thomas frihetssång'. Förändringarna afse att göra samma melodi användbar i båda stroferna och hela sången lämpad att sjungas af alla, som vilja kallas svenskar, utan hänsyn till deras religiösa ståndpunkt.) Tonsättaren."
 • Uruppförande: Skansen 1.5.1911 (enligt Henrik Karlssons verkförteckning, 2004)
 • Arrangemang/bearbetning: Även autograf till sättning för unison sång och orkester (med påskrift av den alternativa titeln "[Svensk medborgarsång]") finns hos Musik- och teaterbiblioteket. Texten i andra strofen skiljer sig något från sättningen för unison sång och instrumentalackompanjemang ("Ädle svensk, du statt nu fast").
  Likaså finns det hos Musik- och teaterbiblioteket ett partitur i autograf med titeln "Svensk Medborgarsång" för unison sång och orkester med påskrifterna "Rörligt, utan tampoförändringar (alla marcia)" och "N.B. Denna instrumentering är avsedd som ledsagning till en mindre kör. Till en större kan en starkare användas." (Den autografen saknar sångtext.)
 • Speltid: Ca. 1-5 min
 • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
 • Katalogsignum/kommentar till autografen: Z/Sv

Beskrivning av verket

Stort och kraftfullt C-dur 4/4 (C)


Verkkommentar

Se vidare "Svensk Medborgarsång" [sic] för röst och orkester och "Svensk medborgarsång" för röst och piano.


Libretto/text

1. Ja, frihet är det bästa ting som sökas kan all världen kring
2. Ja, ädle svensk, nu stånda fast och bättra det som fordom brast