Wilhelm Peterson-Berger (1867−1942)

Och riddaren drog uti Österland

  • Tillkomstår: 1892
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: August Strindberg
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

Carl Gehrmans Musikförlag, Ed. nr. 770
Ingår även i "Sång-Album", utgivet av Carl Gehrmans Musikförlag, Ed. nr. 770 [sic]

Beskrivning av verket

Moderato con moto d-moll 4/4 (C)


Libretto/text

Och riddaren drog uti Österland, att bedja för kärestan sin / Der Ritter zog aus nach dem Morgenland, Zu beten fürs Herzliebchen sein / The knight went away to the Eastern-land, For his lady love's health to pray