Wilhelm Peterson-Berger (1867−1942)

2 [Två] Orientaliska fantasier N:o 1 Der Asra

  • Tillkomstår: December 1923
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Heinrich Heine (svensk översättning: Wilhelm Peterson-Berger)
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

Elkan & Schildknecht, Emil Carelius
E.C. 462
Stycket finns även satt för manskör a cappella, utgivet av Abraham Hirschs Förlag, Ed. nr. 2611

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Z/Sv

Beskrivning av verket

Lento d-moll 6/8


Verkkommentar

Ej samma melodi som sången Asra för manskvartett.


Libretto/text

Täglich gin die wunderschöne Sultanstochter auf und nieder um die Abendzeit am Springbrunn,
wo die weißen Wasser plätschern. 

Varje dag i skymningsstunden, gick sultanens sköna dotter ned till parkens brunn av marmor,
där de klara vattnen spela.