Wilhelm Peterson-Berger (1867−1942)

Två dikter av Birger Mörner

1. Än korpens vinge min tanke tar
2. Där hjortronen blomma

  • Tillkomstår: 1896
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Birger Mörner
  • Dedikation: Till Fru Grefvinnan Birger Mörner [= Ebeth Mörner]
  • Speltid: 5 min
  • Detaljerad speltid: Omkring 5 min.

Exempel på tryckta utgåvor

Abraham Lundquists musikförlag, ed. nr. 2986

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket

Beskrivning av verket

1. Än korpens vinge min tanke tar: Appassionato f-moll 3/4, 22 takter, Andante cantabile F-dur 12/8, 15 takter, totalt 37 takter
2. Där hjortronen blomma: Lento assai Fiss-dur 9/8, 12/8, 6/8, 35 takter


Libretto/text

1. Än korpens vinge min tanke tar och skriande hest över heden drar, än sträcker han stark som falken ung öfver doftande skog, öfver blommande ljung, än skriker han gällt med en vipas skri, när dagens ljus är förbi. Men nalkas han, kära, ditt lugna bo, en näktergal blir han i aftonens ro, som dold i de dunklaste törnesnår de skönaste slag uti skymningen slår för dig, allerkärasten min.

2. Där hjortronen blomma, och lysveden brinner, där trollspindeln väfver, och nattskäran spinner, till svartaste skogen, där forsen går hvit, o, finge på armen jag bära dig dit.

Och ville du där uti dunklet mig höra, och finge jag hviska där lugnt i ditt öra, hvad aldrig jag vågat bland människor här, du väna som nyponets blomma så skär.