Wilhelm Peterson-Berger (1867−1942)

Florez och Blanzeflor

opus 18:1

  • Tillkomstår: 1898
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Oscar Levertin
  • Arrangemang/bearbetning: Sången finns även i en version med orkester
  • Speltid: 10 min

Exempel på tryckta utgåvor

Abraham Lundquists musikförlag, ed.nr. 3009

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket

Beskrivning av verket

Moderato ciss-moll, Dess-dur 3/4, 2/4, 115 takter, Alla marcis, non troppo vivo Ess-dur 2/4, 50 takter, Poco più largo Ass-dur 4/4, 12 takter, Lento e doloroso ciss-moll 4/4, 14 takter, Temop I ciss-moll, Dess-dur 3/4, 66 takter, totalt 257 takter


Libretto/text

När aftonrodnan sin rosenkorg tömde i den flyende dagens spår, och maj i sitt vårliga töcken gömde all hagtornens blomstersnår, om blommas och hvitblommas kärlek jag drömde, om Florez och Blanzeflor.

Det var två konungabarn, som lekte med äplen och spiror av gull, hvarandra som bi och blomma smekte, när våren af doft stod full, och äppelblommornas snöfall blekte all örtagårdens mull.

Det var två konungabarn, som redo till bröllop en sommardag, medan lekarne nyckelharporna vredo, och burgundern rann röd över lag, och ängarnne klöfverångorna spredo i starka, kryddade drag.

Det var ett konungapar som i gamman vid härden i högsätet satt, njöt tårarnes sorgdyck samman och samman festernas skratt, tills döden slog aska på spiselflamman och tog dem en kärleksnatt.

När aftonrodnadens facklor blänkte vid den döende dagens bår, och maj i sin skymningsslöja sänkte min ensliga vandrings spår, på blommas och hvitblommas kärlek jag tänkte, på Florez och Blanzeflor.