Moses Pergament (1893-1977)

Pianotrio [A-dur]

Skriv ut

1. Allegro moderato - Poco più mosso ma non tanto - Tranquillo, ma risoluto - Maestoso - Allegro moderato - Mesto poco meno mosso - Tranquillo - Allegro - Largamente - Allegro moderato - poco più mosso ma non tanto - Tranquillo
2. Adagio, molto tranquillo - Grave
3. Scherzando - Tempo di valse, con grazia - Largo grave e misterioso - Marcia funebre - Mesto - Tempo I - Tempo di valse, con grazia
4. molto espressivo, quasi recitativo - Allegro - lento - Adagio - Allegro molto con brio - Moderato cantabile - più mosso - Tempo I - Lento - Allegro - Allegro moderato, ma molto fluente - Maestoso - Allegro con brio - Maestoso - poco meno mosso

  • Tillkomstår: 1913
  • Verktyp: Pianotrio
  • Speltid: Ca. 25-30 min

Exempel på tryckta utgåvor

Edition Suecia, Stockholm, reprod. efter tons. ms

Notmaterial/stämmor återfinns

Musik- och teaterbiblioteket

Beskrivning av verket

1. Allegro moderato A-dur 4/4 (C), 11 takter, 2/4, 4 takter, 4/4 [sic], 9 takter, 2/4, 5 takter, Poco più mosso ma non tanto 4/4 (C), 34 takter, Tranquillo, ma risoluto, 32 takter, Maestoso, 21 takter, Allegro moderato a-moll, 20 takter, giss-moll, 12 takter, Mesto poco meno mosso ess-moll, 6 takter, Tranquillo, 4 takter, a-moll, 16 takter, Allegro alla breve, 6 takter, 5/4, 12 takter, ess-moll 4/4, 28 takter, Largamente f-moll, 12 takter, ciss-moll, 15 takter, Allegro moderato A-dur 4/4 (C), 9 takter, 2/4, 5 takter, poco più mosso ma non tanto 4/4 (C), 10 takter, 3/4, 2 takter, 2/4, 1 takt, Tranquillo 4/4 (C), 81 takter, 3/4, 10 takter, 4/4 (C), 3 takter, 3/4, 1 takt, 4/4 (C), 3 takter, 3/4, 4 takter, 4/4 (C), 2 takter, totalt 378 takter [jag har följt violin- och cellostämmornas taktindelning, på två ställen skiljer sig taktindelningen mellan dem och pianots stämma]
2. Adagio, molto tranquillo ess-moll 4/4 (C), 21 takter, giss-moll, 6 takter, ess-moll, 4 takter, Grave, 34 takter, totalt 65 takter
3. Scherzando C-dur 3/4, 17 takter, Tempo di valse - con grazia, 8 takter, b-moll, 4 takter, E-dur, 18 takter, C-dur, 23 takter, 2/4, 19 takter, Largo grave e misterioso 4/4, 4 takter, Marcia funebre fiss-moll, 32 takter, Mesto, 14 takter, Tempo I C-dur 3/4, 17 takter, Tempo di valse, con grazia, 8 takter, b-moll, 4 takter, E-dur, 18 takter, C-dur, 14 takter, totalt 200 takter
4. molto espressivo, quasi recitativo a-moll 4/4 (C), 4 takter, Allegro, 1 takt, lento, 2 takter, Adagio, 4 takter, Allegro molto con brio d-moll, 16 takter, 3/4, 2 takter, A-dur, 13 takter, Moderato cantabile D-dur, 19 takter, A-dur, 8 takter, più mosso, 7 takter, Tempo I, 17 takter, Lento e-moll, 35 takter, Allegro A-dur, 15 takter, 3/4, 2 takter, 4/4, 11 takter, Allegro moderato, ma molto fluente, 10 takter, Maestoso, 5 takter, Allegro con brio, 5 takter, Maestoso, 16 takter, poco meno mosso, 11 takter, totalt 203 takter