• Tillkomstår: 1915
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Johan Ludvig Runeberg
  • Speltid: 2 min

Exempel på tryckta utgåvor

I samlingen Svensk Romanskonst, Edition B, Sveriges Körförbund / Gehrmans, Stockholm 1937

Beskrivning av verket

Långsamt b-moll 3/4 omväxlande med 4/4 8 takter, Litet fortare 6 takter, Som i början, dock något friare 2 takter, Långsamt 1 takt, Snabbare 1 takt, Långsamt 1 takt, Snabbare 1 takt, Långsamt 1 takt, Mycket snabbt 1 takt, Mycket långsamt 3 takter, totalt 25 takter


Libretto/text

Tröttad lade jag mig ned på bädden
att i sömnen glömma sorg och saknad,
men en dröm sig smög till huvudgärden
viskande i mitt öra detta:
Vakna, hon är här, den vackra flickan
blicka opp, att hennes blick emotta.
Och jag slår med glädje opp mitt öga:
Var är drömmen?
Som en rök försvunnen.
Var är flickan?
Bortom land och sjöar.
Var är kyssen?
Ack, blott i min längtan.