Herman Palm (1863-1942)

Till Sverge [sic; Sverige] ("Sverge, Sverge, under alla öden")

Skriv ut
  • Tillkomstår: Tillkomstår osäkert (sången finns utgiven 1897)
  • Verktyp: Manskör a cappella
  • Textförfattare: E. N. Söderberg
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Soloröster/kör

T.T.B.B., T.T.B.B.B.

Exempel på tryckta utgåvor

Manskören. En samling Körer och Kvartetter för Mansröster enligt uppdrag af Förrbundsstyrelsen för Sverges [sic] K. F. U. M. samlade och utgifna af Hugo Lindqvist Kantor i Maria Kyrka, Sånganförare i K. F. U. M. i Stockholm, Abr. Lundquists Kongl. Musikhandel, (Ed. nr. saknas) [1897]

Beskrivning av verket

Friskt och kraftigt D-dur 4/4 (C)


Libretto/text

[1.] Sverge, Sverge [sic], under alla öden
du vår ära, du vår stolthet är

[2.] Söderns rikedom ej gafs [sic], moder,
ej du äger guld och öfverflöd