• Tillkomstår: 1900
  • Verktyp: Orgel
  • Speltid: 11 min
  • Detaljerad speltid: 10´52 (Ralph Gustafsson)

Exempel på tryckta utgåvor

Runa Nototext, 2005, R.N. 028-23

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket

Beskrivning av verket

Allegro e-moll 4/4 (C) /: 102 takter :/ 101 takter, E-dur 54 takter, e-moll 11 takter, totalt 268 takter


Verkkommentar

Sonaten har endast en sats, och man kan därför misstänka att den är ofullbordad.