Otto Olsson (1879−1964)

Fantasi och Fuga över Vi love dig, o store Gud

opus 29

Skriv ut
  • Tillkomstår: 1909
  • Verktyp: Orgel
  • Dedikation: Till Gustaf Hägg
  • Speltid: 20 min
  • Detaljerad speltid: 19´57 (Ralph Gustafsson)

Exempel på tryckta utgåvor

Körlings förlag 1910
E.K.F. 520

Beskrivning av verket

Allegro, alla cadenza frygisk på e 13 system utan taktstreck, Moderato 4/4 26 takter, In tempo ordinario (fuga) 50 takter, Allegretto tranquillo 3/4 68 takter, Andante 4/4 17 takter, Più lento 15 takter, Adagio 7 takter, Molto adagio 6 takter, Allegro (fuga) 63 takter, totalt 252 takter samt 13 system utan taktstreck


Verkkommentar

Verket är skrivet i en ren frygisk tonart utan vare sig fasta eller tillfälliga förtecken, förutom i slutkadensen. Det representerar en nyorientering i Olssons stil där han söker efter en ren, kyrklig stil med kyrkotonarterna som medel.