Joel Olsson (1882-1966)

Skriv ut

Joel Olsson, född 11 augusti 1882 i Stora Skedvi i Dalarna, död 27 februari 1966 i Falun. Tonsättare, dirigent, violinist, flöjtist och militärmusiker, huvudsakligen verksam i Stockholm och Falun. Musikdirektörsexamen vid Musikkonservatoriet 1910. Under sina år i Stockholm var Olsson bl a flöjtist i Kungliga Hovkapellet och violinist i Berns orkester. I Falun ledde han från 1917 till 1941 Kungl. Dalregementets musikkår, men var också dirigent för Dalarnas orkesterförening från dess grundande 1919 till 1949. Mesta delen av hans komponerande skedde för dessa båda ensembler.

Under uppbyggnad

Bibliografi

Dalregementets personhistoria. 4, 1900-1949. Falun (1995)
Stolt, Lars C.
: Marscher med historia. 73, Svensk artillerimarsch (Marcia Winberg), Artilleriskjutskolans marsch / Enock Nilson. 74, Marsch der Schutzpolizei, Gruss an Berlin, Jupiter-Marsch / Heinz Winkel. 75, Varen svenske!, Gula brigaden, Lotta Svärd / Joel Olsson, i Marschnytt. 2005 (nr 132), s. 18-20
Söderlund, Per-Ola & Franzén, Lennart: Kungl. Dalregementets musikkår 1776-1971. Falun (2013)

Verköversikt

Två symfonier, sviter för orkester, valser, en Frimurarkantat. Dessutom ca 20 marscher, bl a Leve Sverige!, Varen svenske!, För fädernebygd, Fosterlandet och För kung och land!

Samlade verk

Förteckningen är inte komplett

Piano
Margareta, minnesvals för piano, tryckt 1920
Gamla minnen, vals för piano, tryckt 1924
Leve Sverge!, marsch för piano, tryckt 1929

Sång och piano
Norrland, hembygdssång av Conrad Dahlin, tonsatt av Joel Olsson, tryckt 1919
Vårsång, ord och musik av Joel Olsson, tryckt 1915
Gångtrall, ord och musik av Joel Olsson

Orkester
Bergsregementets marsch, arr. för orkester
Brittsommar, symfonisk svit nr 2, g-moll, 
Brudmarsch för orkester
En tonsaga, intermezzo för orkester, tryckt 1922
Fata morgana, vals för orkester
Frimurarkantat
Högtidsmarsch för orkester
I våretid, vals för orkester, tryckt 1916
Jungfru Maria, dalmålning på rim (E. A. Karlfeldt) för orkester
Melodi, symfonisk svit nr 1, D-dur
Petite suite de danse, för orkester
Säterjäntans söndag, arr. för orkester

Blåsorkester
Fosterlandet, marsch
För fädernebygd, marsch
För kung och land, marsch
Gula brigaden, marsch
Kronprins Gustav Adolf, marsch
Leve Sverige!, tryckt 1929
Lotta Svärd, marsch
Varen svenske!, marsch
Svensk armémarsch, marsch


Verk av Joel Olsson

Det finns inga verk av tonsättaren registrerade