• Tillkomstår: Senast 1931 (tryckår).
  • Verktyp: Blandad kör a cappella
  • Textförfattare: N E Söderberg
  • Speltid: 3 min
  • Detaljerad speltid: Omkring 3 min.

Exempel på tryckta utgåvor

Sveriges Körförbund

Beskrivning av verket

I lätt, luftigt tempo G-dur 4/4 (C), 32 takter


Libretto/text

Susa, susa, sommarvind! Väck med milda fläktar hälsans rosor på var kind, vilken blek försmäktar! Humlesurr och fågelsång, lövens dallring, källans språng till en solskensvisa bind! Susa, susa, sommarvind!

Glittra, glittra, sommarsjö! Likt ett svall, som speglar, huru strömolnsflockars snö över fästet speglar, må vår blick av intet skymd, fånga blott den klara rymd, där allt mörker måste dö. Glittra, glittra, sommarsjö!

Lys oss, lys oss, sommarsol, medan än du får det; snart det mörknar vid vår pol. Tidens flykt oss spår det. Långt och hårt blir vinterns tvång, innan våren än en gång väcker viva och viol - lys oss, lys oss, sommarsol!