• Tillkomstår: 1931
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Verner von Heidenstam
  • Speltid: 3 min
  • Detaljerad speltid: Omkring 3 min

Exempel på tryckta utgåvor

Abraham Lundquists musikförlag, ed. nr. 5350

Beskrivning av verket

Med värme och kraft C-dur 4/4 (C), 44 takter


Libretto/text

Du sol, som uppenbarar din makt i minsta plantas saft, giv oss din ljusa skaparkraft, så länge dagen varar. Vår håg är varm, men kort vår tid. Om du en bön förnimmer, du våra fäders gudom, sprid till våra verk ditt skimmer! Gå fram, gå fram, du nya dag, med morgonsång och hammarslag och räds ej mörksens snaror. Tänd ädel strid, giv hägnad härd, låt som en ljungeld andens svärd gå framför våra skaror! Lys vida över folk och land, gör rik vår själ, gör fast vår hand, att vi med fröjd må bära än som gamla våra år och vandra fram som såningsmän i världens unga vår!