1. Gud, var mig nådig
2. Allenast i Gud söker min själ sin ro
3. Barmhärtig och nådig är Herren

  • Tillkomstår: nr 2 1943, de övriga senast 1946
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Psaltaren
  • Dedikation: 1. Till Harry Sagner 2. Till Einar Ekberg
  • Speltid: 7 min

Exempel på tryckta utgåvor

Nordiska musikförlaget
Ed. nr. 2920, 2921, 2922

Beskrivning av verket

1. Gud, var mig nådig: Un poco Andante c-moll 4/4 (C), 2/4, 33 takter
2. Allenast i Gud söker min själ sin ro: Andante D-dur 4/4 (C), 2/4, 34 takter
3. Barmhärtig och nådig är Herren: Andante con moto h-moll 4/4 (C), 2/4, 33 takter


Libretto/text

1. Gud, var mig nådig efter din godhet, utplåna min synd. Gud, var mig nådig efter din stora barmhärtighet. Två mig väl från mina missgärningar och rena mig från min synd. Ty jag känner mina överträdelser och min synd den är alltid inför mig. Gud, var mig nådig efter din godhet. Var mig nådig, o Gud.

2. Allenast i Gud söker min själ sin ro; från honom kommer min frälsning. Allenast han är min klippa och min frälsning, han är min borg, jag skall icke vackla. Hos Gud är min frälsning och min ära, min starka klippa, min tillflykt ha jag i Gud. Allenast i Gud söker min själ sin ro, från honom kommer min frälsning.

3. Barmhärtig och nådig är Herren, långmodig och stor i mildhet. Ty så hög som himmelen är över jorden, så väldig är hans nåd över dem som frukta honom. Barmhärtig och nådig är Herren, långmodig och stor i mildhet.