Johan Erik Nordblom (1788−1848)

"O Prins, du går från kungasalen"

  • Tillkomstår: Tillkomstår osäkert
  • Verktyp: Manskör a cappella
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Soloröster/kör

T.T.B.B.

Notmaterial/stämmor återfinns

Handskrivet körpartitur finns i Musik- och teaterbibliotekets samlingar (i Samling af mansröster; Manskv. 317 nr 12)

Beskrivning av verket

Moderato D-dur 4/4 (C)


Libretto/text

O Prins, du går från kungasalen,
Och lemnar [sic] majestätets tvång