Johan Erik Nordblom (1788−1848)

Vin och Kärlek ("Ack! huru ömma, glada och sälla")

  • Tillkomstår: Tillkomstår osäkert
  • Verktyp: Manskör a cappella
  • Textförfattare: P. D. A. Atterbom
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Soloröster/kör

T.T.B.B.

Exempel på tryckta utgåvor

100 Äldre och Nyare Svenska Sånger för Fyra och Fem Mansröster redigerade af J. A. Josephson och Fr. Arlberg, Första Delen, Abr. Hirschs Förlag, (Ed. nr. saknas) [1873]

Beskrivning av verket

Allegretto grasioso [sic] F-dur 3/8


Libretto/text

V. 1. Ack! huru ömma, glada och sälla

V. 2. Icke cypresser, rosor bekransa

V. 3. Glasernas [sic] muntra klingklang sig blanda