Johan Erik Nordblom (1788−1848)

Fäderneslandet ("Härliga land")

  • Tillkomstår: Tillkomstår osäkert
  • Verktyp: Blandad kör a cappella
  • Textförfattare: Johan Vilhelm Berger
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Soloröster/kör

S.A.T.B.

Exempel på tryckta utgåvor

• Svenska Skolkvartetten. 100 fyrstämmiga sånger, 1:sta samlingen, Abr. Lundquist, Musikförlag (Ed. nr. saknas) [1952]
• Blandet Kor II. 50 Sange af danske og fremmede Komponister samlede og udgivne af Sophus Halle, Wilhelm Hansen, Musik-Forlag, Ed. nr. 13849

Beskrivning av verket

Andante con moto, maestoso C-dur 4/4 (C)


Verkkommentar

Sången finns även i sättning för manskör a cappella (T.T.B.B.). Se vidare separat registrering av den versionen.


Libretto/text

1. Härliga land,
Frihetens stamort på jorden!
Hell dig, du drottning i Norden!
Fädernesland! 

2. Härtat i brand
flammar för fädernesdygder;
hell dina fridsälla bygder,
fädernesland! 

3. Fast är ditt band
knutet bland urgamla fjällar;
hell dina dalar och hällar,
fädernesland!