Christina Nilsson (1843−1921)

Jag hade en vän!

  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Christina Nilsson de Casa Miranda
  • Dedikation: "i djupaste underdånighet tillegnad H.M. Drottning Victoria."
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

Stockholm, Wiberghska Musikförlaget/Nils Axbergs Musikförlag, Stockholm (Nordisk Nodestik og Trykkeri, Kjöbenhavn).

Notmaterial/stämmor återfinns

Sveriges Radios musikbibliotek.

Beskrivning av verket

Jag hade en vän. Allegretto moderato G-dur 3/8 4 takter, /:20 takter:/4 takter, totalt 28 takter.


Libretto/text

Jag hade en vän.

Jag hade en vän, han var mig så kär,
han gaf mig ett löfte att trogen bli.
Men löftet var falskt, jag bortglömd nu är,
båd' vänskap och kärlek, allt är förbi.

En längtan så varm, så innerligt öm,
jag hyste i själen och i mitt bröst.
O, kunde jag än dig se i min dröm
för mig hvilken ljuf och lindrande tröst.

Farväl vännen min. Ack, tänk blott en gång
på henne hvars hjärta du krossat har.
Min känsla var ren, den tolkats i sång.
Glöm aldrig att den min solstråle var.