John (Theodor/Teodor) Morén (1854-1932)

Sv. ps. 265 i gammalrytmisk form ("Dig vare lof och pris, o Krist!")

Skriv ut
  • Tillkomstår: Tillkomstår osäkert (sången finns utgiven 1897)
  • Verktyp: Manskör a cappella
  • Arrangemang/bearbetning: "Gammal gregor. mel. Satt af J. Morén" (enligt nottrycket)
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Soloröster/kör

T.T.B.B., T.T.B.B.B.

Exempel på tryckta utgåvor

Manskören. En samling Körer och Kvartetter för Mansröster enligt uppdrag af Förrbundsstyrelsen för Sverges [sic] K. F. U. M. samlade och utgifna af Hugo Lindqvist Kantor i Maria Kyrka, Sånganförare i K. F. U. M. i Stockholm, Abr. Lundquists Kongl. Musikhandel, (Ed. nr. saknas) [1897]

Beskrivning av verket

Långsamt D-dur [4/4 (C)]


Verkkommentar

Psalmnumret avser 1819 års Svenska psalmbok


Libretto/text

1. Dig vare lof och pris, o Krist!
Välsignad denna dag förvisst!

2. Dig lofva helga änglars kor [sic]
Och himlars här med glädje stor

3. Ditt folk, o Herre, lofvar dig,
Din brud af hjärtat gläder sig