John (Theodor/Teodor) Morén (1854-1932)

Hymn. Sv. ps. 262:8 ("Hör den bön, dig hjärtat ägnar")

Skriv ut
  • Tillkomstår: Tillkomstår osäkert (sången finns utgiven 1897)
  • Verktyp: Manskör a cappella
  • Textförfattare: [troligen Johan Olof Wallin]
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Soloröster/kör

T.T.B.B., T.T.B.B.B.

Exempel på tryckta utgåvor

• Manskören. En samling Körer och Kvartetter för Mansröster enligt uppdrag af Förrbundsstyrelsen för Sverges [sic] K. F. U. M. samlade och utgifna af Hugo Lindqvist Kantor i Maria Kyrka, Sånganförare i K. F. U. M. i Stockholm, Abr. Lundquists Kongl. Musikhandel, (Ed. nr. saknas) [1897]
• Manskören. En samling Körer och Kvartetter för Mansröster enligt uppdrag af Förbundsstyrelsen för Sveriges K. F. U. M. samlade och utgifna af Hugo Lindqvist Kantor i Maria Kyrka, Sånganförare i K. F. U. M. i Stockholm, Femte upplagan, Abr. Lundquists Musikförlag, Abr. L. 3531

Beskrivning av verket

Långsamt D-dur [4/4 (C)]


Verkkommentar

Psalmnumret avser 1819 års Svenska psalmbok


Libretto/text

Hör den bön, dig hjärtat ägnar!
Din är makten, allt du hägnar