John (Theodor/Teodor) Morén (1854-1932)

Sv. ps. 487 ("Ack, att jag dit ur sorg och strid må komma") [melodi från Västergötland]

Skriv ut
  • Tillkomstår: Tillkomstår osäkert (sången finns utgiven 1897)
  • Verktyp: Manskör a cappella
  • Textförfattare: Elsa Andersdotter [sic; avser Ella Andersdatter]; översatt till svenska av Olaus Forsselius 1668, bearbetad och förkortad av Johan Olof Wallin 1819
  • Arrangemang/bearbetning: "Satt af J. Morén"; "Melodien i denna form är upptecknad från folkets mun i Västergötland af B. Norén" (enligt nottrycket)
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Soloröster/kör

T.T.B.B.

Exempel på tryckta utgåvor

Manskören. En samling Körer och Kvartetter för Mansröster enligt uppdrag af Förrbundsstyrelsen för Sverges [sic] K. F. U. M. samlade och utgifna af Hugo Lindqvist Kantor i Maria Kyrka, Sånganförare i K. F. U. M. i Stockholm, Abr. Lundquists Kongl. Musikhandel, (Ed. nr. saknas) [1897]

Beskrivning av verket

(tempobeteckning saknas) h-moll 3/4


Verkkommentar

Psalmnumret avser 1819 års Svenska psalmbok. I Den svenska psalmboken 1986 har den nr 325.


Libretto/text

[Vers 1-5 saknas]

6. Ack att jag dit ur sorg och strid må komma,
Där Gud församlar i sin frid de fromma!

7. Beredd håll mig, o Jesu Krist, att vänta 
Din ljufva [sic] ankomst, när du sist vill hämta