Göran Peter Möller (1824-1908)

Född 1824 i Västra Ingelstad, Malmöhus län, död 1908 i Norrköping. Studerade vid Musikkonservatoriet 1847, 1849-50 violinist i Kungl. Hovkapellet, därefter kapellmästare vid Ellforska teatersällskapet. Musikdirektör för Norrköpings stad 1851. Mångsidigt verksam i Norrköpings musikliv, bl a som ledare för Möllerska orkestern. Drivande kraft i Musikaliska sällskapet i Norrköping.

Under uppbyggnad

Bibliografi

Allberg, Th.: Minnesskrift i anledning av Musikaliska sällskapets i Norrköping 100-åriga tillvaro. Norrköping (1928)

Källor

Norrköpings stadsmuseum, Musik- och teaterbiblioteket

Verköversikt

Orkesterverk, sånger, m m. Mest kända verk är sången "En liten fågel satt en gång" (text. Mathilda Langlet)


Verk av Göran Peter Möller

Det finns inga verk av tonsättaren registrerade