Carl-Allan Moberg (1896-1978)

Skriv ut

Carl(-)Allan Moberg föddes den 5 juni 1896 i Östersunds församling. Avled i Helga Trefaldighets församling, Uppsala, den 19 juni 1978. Verksam som musikforskare, landets förste professor i ämnet.
Komponerade även en del i yngre år.

Invaldes som ledamot nr 637 i Kungl. Musikaliska akademien den 28/10 1943. Akademiens vice preses 1954-58, preses 1960-63.

Bibliografi

Bengtsson, Ingmar: Carl-Allan Moberg, i Svensk tidskrift för musikforskning 1978, s. 5-13
Bengtson, Ingmar:
Carl-Allan Moberg, i Svenskt biografiskt lexikon, bd 25, 1985-87
Dahlstedt, Sten
: Fakta och förnuft. Svensk akademisk musikforskning 1909-1941. Diss. Uppsala 1986
Dahlstedt, Sten: Individ och innebörd. Forskningsinriktningar och vetenskapsteoretiska problem inom svensk akademisk musikforskning 1942-1961. Diss. Göteborg 1998.
Ling, Jan: Musik - att läsa och förstå, i Texter om svensk folkmusik - från Haeffner till Ling. Ronström, Owe & Ternhag, Gunnar (red.), Stockholm 1994, s. 167-172
Tegen, Martin; Carl-Allan Mobergs skrifter, i Svensk tidskrift för musikforskning 1961

Källor

Uppsala universitetsbibliotek (där kompositioner av C-AM förvaras), Uppsala stadsarkiv, Musik- och teaterbiblioteket

Verköversikt

Sånger

Samlade verk

Röst och piano
Tvenne sånger för 1 röst och piano. Östersund: Eget förlag. 1. En vaggvisa (Tor Hedberg), 2. Till henne (K.G. Ossian-Nilsson)


Verk av Carl-Allan Moberg

Det finns inga verk av tonsättaren registrerade