Ingmar Milveden (1920-2007)

Skriv ut

Tonsättare, musikforskare och organist. Jan Ingmar Georg (f. Carlsson) föddes den 15 februari 1920 i Göteborgs Kristine församling. Avled i Uppsala domkyrkoförsamling den 16 september 2007. Son till kyrkomusikern Werther Carlsson och hans hustru, sångerskan Emma, född Christensson. Huvudsakligen verksam i Uppsala. Som tonsättare ägnade han sig mestadels åt musik för kyrkliga sammanhang: motetter, psalmmelodier, större verk för röster och instrumentalensemble, etc. Hans forskningsintresse rörde svensk gregorianik.

-

Skrifter av tonsättaren

Fragment av en hittills okänd Historia de BMV in Visitatione.Lund: Gleerup, 1963
Manuskript, Mönch och Mond: ein Hauptteil des Cod. Upsal. C 23 in quellenkritischer Beleuchtung. Stockholm: 1964
Om kyrkomusik under nordisk medeltid: artiklar ur Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid.Till Ingmar Milveden 15.2. 1970 från vännerna vid Institutionen för musikvetenskap, Uppsala universitet. Uppsala, 1970
Zu den liturgischen Hystorie in Schweden: liturgie- und choralgeschichtliche Untersuchungen. Diss. (sammanfattning) Uppsala: Uppsala universitet. 1972
Sjungen ödmjukhet. [Appendix till] Andreas Lindblom: Vadstena klosters öden. Vadstena 1973, s. 145–159.
Per omnia humilis reflexioner kring en birgittinsk sångspegel. Svenskt Gudstjänstliv.49 (1974), s. 35-48.
Stella Maria maris paris expers: om och kring Pseudo-Brynolf Mariahystoria. Maria i Sverige under tusen år- Red.: Sven-Erik Brodd & Alf Härdelin. 1. 1996, s. 181-226.

Bibliografi

Folke Bohlin: Minnesord över Ingmar Milveden. KMA:s årsskrift 2007, s. 72-73.

Källor

Uppsala universitetsbibliotek

Verköversikt

Orkesterverk (varav flera med körmedverkan), kammarmusik, körverk (främst med kyrkliga texter), verk för röst och piano, orgelverk samt psalmmelodier.

Samlade verk

När inget annat anges, återfinns verken hos Svensk musik. För förlagda verk anges utgivningsåret, icke förlagda verk kompositionsåret.

Musikdramatik
Vid en korsväg. Kyrkoopera för soli, gosskör, manskör, blandad kör och orkester (Bengt V. Wall). 1971
Rosa rorans. Birgittinsk scen, för körgrupper med soloinslag, flöjt, oboe, triangel, viola och violoncell (Bengt V. Wall). Ur Ett Birgittaspel. 1986.
Birgittas klädnad. Scen 7. För flickkör, barnkör, blandad kör, flöjt, oboe, triangel, viola och violoncell (Bengt V. Wall)

Orkester
Serenad för stråkorkester, op. 7. 1942.
Pezzo concertante, för violin, viola solo och kammarorkester. Tillägnad Carl-Rune Larsson och Akademiska kapellet [vid Uppsala universitet]. 1969.
Concerto al fresco, för klarinett och orkester. Tillägnad Nils-Erik Frisk och Uppsala akademiska kapell. 1971.
Intrada festiva, for symphony orchestra and mixed choir. Ur Kantat vid jubelfestpromotionen [vid Uppsala universitet]den 30 september 1977. 1976.
Kantat vid jubelfestpromotionen [vid Uppsala universitet]den 30 september 1977 för mezzosopran, baryton, två blandade körer och orkester. 1. Ad processiones, 2. Charitas, 3. Industrias (Harry Martinsson), 4. Curiositas, 5. Imaginatio (Harry Martinsson), 6. Libertas (Lars Wivallius). 1976–1977.
Två Harry Martinssontexter för orkester och soloröst. 1. Daggmasken (”Vem vördar daggmasken”) för baryton, 2. Leken (”När du vill tro”) för sopran. 1977.

Röster och instrumentalensemble
Mässa i skördetid för församling, liturg, 2 körer, 2 orglar, 2 orkestergrupper och ljudband. 1969.
Magnificat för 2 körer, orgel, blåsare och slagverk. 1973.
Nu…, fyra Linné-citat för soloröster (SATB), manskör, blandad kör och instrumentalgrupperTIll Folkliga musikskolans i Ingesund 50-årsjubileum 1973.
För att levas. II.Liten sångcykel, för mezzosopran, klarinett och viola. 1979.
Ecclesia militans, fanfar vid kyrkoinvigning [S:t Pers kyrka, Uppsala] för två trumpeter, valthorn, trombon, tuba och liten trumma. 1987. 
Musica in honorem S:tae Eugeniae.Alleluiacum versu "Terribilis est", för baryton solo, blandad kör, tre trumpeter, trombon, stort slagverk, kontrabas och orgel. Edition Reimers, 1982.
SHT-kantat. Ingmar Milvedens arkiv, Uppsala universitetsbibliotek.

Kammarmusik
Liten duo för violin och piano. 1949.
Trio för flöjt, klarinett och viola. 1955, rev. 1973.
Duo för följt och piano. 1953, rev. 1975
Threnodia för 3 celli. 1970.
Cadenza för tre violonceller. 1970.
3 assaggi för cello. 1975.
Tre inventioner för cello solo. 1979.

Kör
Påskhymn (”Uppstånden är vår Herre Krist”) för blandad kör (SAATB) a cappella. Tillägnad tonsättarens moder. Gehrmans, 1944.
Älvdalspsalm. Gammal melodi fritt behandlad [för blandad kör] av Ingmar Milveden. Gehrmans körbibliotek 206, 1945.
Walk in Jerusalem, negro spiritual för blandad kör med tenor- och sopransolo (sv. text Alf Henriksson). Gehrmans körbibliotek 207, 1945.
Brentano-serenad (Clemens Bretano, övers. Erik Blomberg) för trestämmig manskör (TTB). Gehrmans, Kvartettbiblioteket 250.
Två madrigaler. 1. Vårsång (”Uppå berget och i daln”, Niedhart von Reuenthal, övers. Erik Blomberg), 2. Kirkeklokken (Helge Rode). Gehrmans körbibliotek 236, 1947.
Vinterlandet, drömmarlandet (Gunnar Mascoll Silfverstolpe) för manskör. Tillägnad tonsättarens föräldrar. Gehrmans.
Sex polyfona miniatyrer, för trestämmig damkör (SSA) ur "A little book of old rhymes", "A little book of rhymes, old and new" och "Flower fairies of the spring", utgivna av C. M. Barker. Gehrmans, Musica Nova 1, 1949.
Venetiansk trias (Ture Nerman) för manskör. Tillägnad Orphei Drängar. 1959.
Canticula linnaeana för blandad kör. 1965.
Barn av Guds kärlek (Anders Frostensson) för blandad kör. Tillägnad Folke Bohlin och Uppsala domkyrkas gosskör. 1968.
Vi kan inte värma vårt hjärta, för blandad kör. Verbums, 1973.
Hör du rösten? (Karl Sundén) för blandad kör. Verbums, 1973.
Jag släpper dig icke. Liten motett som preludium till Sv. ps. 336. 1976.
Job 14:1–2 för stor manskör. Tillägnad Folke Bohlin och Lunds studentsångförening. 1976.
Nu skrider natten sorte, för trestämmig manskör. Tillägnad vännerna Eva och Folke Bohlin. 1976.
SATB-sats över den egna koralen 652 i nya psalmbokstilägget. 1976.
Aus der Chronik eines fahrenden Schüler (Clemens Bretano) för manskör och triangel. Tillägnad Sverker Bohlin. 1976.
Fyra körpartitor över egna psalmmelodier. 1. Främmande för alla (Anders Frostensson efter Psaltaren), 2. Den tunga dagen (J.R. Darbyshire), 3. Vi skulle inte längta efter ljuset (Anders Frostensson), 4. Ej annat namn (Britt G. Hallqvist efter Christina Rosetti). Tillägnade Jan-Åke Hillerud och Uppsala domkyrkas gosskör. Gehrmans, 1977.
Körsatser till koralerna 617, 648, 669 i Psalmer och visor, för blandad kör. 1979.
21 nyöversatta psaltarpsalmer för liturg, kör, orgel och församling. 1979.
Pentatyk. En diktsvit om Maria av Alf Härdelin. Tonsatt för körgrupper med solister [a cappella]. 1. Marias lydnad, 2. Maria – kroppens moder, 3. Marias närvaro, 4. Modern i Kana, 5. Hemtagen. Tillägnad Ingvar Lidholm. Edition Reimers, 1993.

Sång och piano
Tre sånger för (hög alt. låg) röst och piano till dikter av Pär Lagerkvist, op. 6. 1. Som ett blommande mandelträd, 2. Kärlekens visa (”Kärlekens visa har inga ord”), 3. Ingenting får störa vår stund med varandra. Gehrmans, 1942. 
Fyra visor. 1. Vore jag ett litet barn (Verner von Heidenstam). 2. Vet du Gullemor? (B.T. Cnattingius), 3. Barnvisa (”Hunden skäller och tuppen gal”, Bo Bergman), 4. Välkommen åter, snälla sol! (August Strindberg). Gehrmans, 1943. 
Två kammarsånger till dikter ur En döddansares visor av Nils Ferlin. 1. Misterioso (”Det står ett träd vid vägen”). 2. Klart (”Skymningen sveper sin stillhet”). Gehrmans, 1945.
Två sånger till dikter av Harry Martinson. 1. Leken (”När du vill tro”). 2. Daggmasken (”Vem vördar daggmasken”). 1955.
Två sånger (Karl-Erik Almgren) för röst och piano. 1955.
Madonnans vaggvisa (”I änglar, som vandren”). Svenska romanser 1928–1978. 1978.

Piano
Sonatin för piano, op 10. Tillägnad tonsättarens fader. Gehrmans, 1944.

Orgel
Toccata för orgel. 1973.
Partita över Sv. ps. 465 ”Det gamla år framgånget är” för korpositiv manualiter. Tillägnad S:t Pers kyrka, Uppsala. 1976.
För att du inte tog det gudomliga. Meditation för orgel över melodi nr 38a i Sv. psalmboken. Tillägnad Roland Forsberg. Edition Suecia 1992.
Toccata celebrativa per organo. Till återinvigningen av Åkerman & Lund-orgeln i Visby domkyrka 1999. Tillägnad Claes Holmgren. 1999.

Psalmmelodier
Be ej om Guds frid (Anders Frostenson). 1973.
Bär mig nära begynnelsens tid (Anders Frostensson). 1973.
Den tunga dagen går mot natt (J. R. Darbyshire, övers. Anna Greta Wide). Psalmer och visor, nr 681, 1975
Ej annat lamm, ej annat namn (Christina Rosetti, övers. Britt G. Hallqvist). 17 psalmer med koraler från Hymnologiska institutet, 1965.
Frö som blev till träd (Anders Frostensson). Ställ dig vid hans kors, passionspsalmer i urval av Rudolf Löfgren. 1971.
För att du inte tog det gudomliga (Olov Hartman). Psalmer och visor, nr 619, 1975. Sv psalmbok 1986, nr 38.
Hör du rösten? (Karl Sundén). Psalmer och visor, nr 657, 1975. Sv. psalmbok 1986, nr 426.
Kanske är det natt hos dig (Bo Setterlind). Psalmer och visor, nr 662, 1975.
O, livets Gud, vi tackar Dig. (Frederick Lucian Hosmer, övers. Anders Frostensson). Sv. psalmbok 1986, nr 487.
O, släck vår eld (Anders Frostensson). 1973
Tidens mått har fyllts till randen (Lars Thunberg). Psalmer och visor, nr 656, 1975. Sv. psalmbok 1986, nr 425.
Åtta förrättningspsalmer. Psalmer & visor 2, 1976.

Skådespelsmusik
Berthold Brecht: Den kaukasiska kritcirkeln. Göteborgs stadsteater, 1951.
Richard Billinger: Vildnatt. Radioteatern, 1951.
Georg Büchner: Woyzeck. Radioteatern, 1956.


Verk av Ingmar Milveden

Det finns inga verk av tonsättaren registrerade