Johan Gottlieb Mayer (1762-1835)

Skriv ut

Enligt KMA:s matrikel 1771-1995 föddes Johan Gottlieb Mayer [Joan Gottlieb Meyer] den 4 februari 1762 i Ober-Pfalz (Bayern), medan församlingsboken anger Pfreimdorf (likaså Bayern) den 10 mars 1763. Även Post- och Inrikes Tidningar anger Bayern och det senare datumet, liksom Karle (med uppgiften att födelseplatsen var det bayerska lantgrevskapet Leuchtenburg). Han själv anger dock i den egenhändigt undertecknade mantalsuppgiften 1835 att han föddes den 17 mars 1762. Avled i S:ta Eugenia katolska församling, Stockholm, den 24 april 1835. Hovkapellist. Pensionerades enligt Höijer 1823. Trakterade förutom oboe även glasharmonika.

Under uppbyggnad

Bibliografi

Post och Inrikes tidningar den 19 maj 1835
Dahlgren, Fredrik August: Förteckning öfver svenska skådespel uppförda på Stockholms theatrar 1737-1863 och Kongl. theatrarnes personal 1773-1863 med flera anteckningar. Stockholm (1866)
Höijer, Johan Leonard: Musik-lexikon. Stockholm (1864)
Karle, Gunhild: Kungl. Hovkapellet i Stockholm och dess musiker 1772-1818. Uppsala (2000)
Nisser, Carl: Svensk instrumentalkomposition 1770-1830. Stockholm (1943)
Norlind, Tobias & Trobäck, Emil: Hovkapellets historia 1526-1926 (minnesskrift). Stockholm (1926)

Verköversikt

Solo för Oboe


Verk av Johan Gottlieb Mayer

Det finns inga verk av tonsättaren registrerade