• Tillkomstår: 1944
  • Verktyp: Blandad kör och instrument
  • Textförfattare: Psaltaren 135 och 136
  • Speltid: Ca. 10-15 min

Instrumentering (besättning)

Blandad kör och orgel

Exempel på tryckta utgåvor

Nordiska musikförlaget, NMS 4772

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket

Beskrivning av verket

Allegro maestoso Ess-dur Blandade taktarter ((C), 2/4, 3/4, 5/4, 3/2), 220 takter


Libretto/text

Halleluja! Loven Herrens namn, loven det, I Herrens tjänare, I som stån i Herrens gårdar. Loven Herren, ty Herren är god, lovsjungen hans namn, ty det är ljuvligt. Herren kan göra allt vad han vill i himmelen och på jorden, i haven och i alla djup. Han som låter regnskyar stiga upp från jordens ända, han som låter ljungeldar komma med regn och för vinden ut ur dess förvaringsrum. Han som slog stora folk och dräpte mäktiga konungar. Herre, ditt namn varar evinnerligen.

Tacken Herren, ty Herren är gid, ty hans nåd varar evinnerligen. Tacken gudarnas Gud! Tacken herrarnas Herre, ty hans nåd varar evinnerligen. Honom som allena gör stora under, Honom som gjort himmelen med förstånd; honom som utbrett jorden över vattnen, ty hans nåd varar evinnerligen; Honom som har gjort de stora ljusen, ty hans nåd varar evinnerligen; solen till att råda över dagen, månen och stjärnorna till att råda över natten; Honom som slog stora konungar och dräpte mäktiga konungar. Tacken himmelens Gud! Tacken Herren, ty Herren är god, ty hans nåd varar evinnerligen. Tacken gudarnas Gud! Tacken herrarnas Herre, ty hans nåd varar evinnerligen.

Halleluja! Loven Herrens namn, loven det, I Herrens tjänare, I som stån i Herrens gårdar. Loven Herren, ty Herren är god, lovsjungen hans namn, ty det är ljuvligt. Herren kan göra allt vad han vill i himmelen och på jorden, i haven och i alla djup. Han som låter regnskyar stiga upp från jordens ända, han som låter ljungeldar komma med regn och för vinden ut ur dess förvaringsrum. Han som slog stora folk och dräpte mäktiga konungar. Herre, ditt namn varar evinnerligen.

Loven Herrens namn! Loven Herren! Lovsjungen hans namn, ty det är ljuvligt. Halleluja!